เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :

Project & Service

สินค้าและการบริการของเรา

เสนอ

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

โทร.

อีเมล :

เลขที่IR625117679

วันที่16 สิงหาคม 2561

รายการ จำนวน หน่วย
John 200  
กำลังการติดตั้ง 200 กิโลวัตต์
มูลค่าการลงทุน 200 บาท

หมายเหตุ
ราคาที่ปรากฎในใบเสนอราคาเป็นราคาขั้นต้น
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการออกแบบและพื้นที่ติดตั้


เงื่อนไขการชำระเงิน
หลังจากจบแบบและจัดทำสัญญา

ยืนยันใบเสนอราคา : โอนเงินและส่งอีเมลยืนยันที่ sales@irradiance.co.th