เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :

IRRS Q & A

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • การติดตั้งโซลล่าเซลล์ ดีต่อธุรกิจคุณอย่างไร ?

  "ค่าไฟฟ้า" ถือเป็นต้นทุนรูปแบบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้ามากถึง 40% ต่อเดือน

 • โครงการ ติดตั้งโซล่าเซลล์แบบไม่ต้องลงทุน (Private PPA) คืออะไร ?

  คือโครงการที่บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัดเป็นผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ดูแลและซ่อมแซมระบบทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนและดูแลระบบเอง เสมือนลูกค้าลงทุน 0 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • 'เราเป็นผู้ลงทุน (Private PPA)' กับ 'คุณลงทุนเอง (EPC)' ต่างกันอย่างไร ?

  *คุณลงทุนเอง (EPC) : คือการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของระบบทั้งหมด โดยบริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด เป็นเพียงผู้ดำเนินการติดตั้งระบบและบริการหลังการติดตั้งเท่านั้น

  *เราเป็นผู้ลงทุน (Private PPA) : คือการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด เป็นเจ้าของระบบทั้งหมด ลูกค้าจะได้รับสิทธิซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาพิเศษที่ถูกกว่าแหล่งซื้อไฟฟ้าอื่นในปัจจุบัน  ซึ่งโครงการ Private PPA บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด เป็นผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ดูแลและซ่อมแซมระบบทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนและดูแลระบบเอง เสมือนลูกค้าลงทุน 0 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • อายุการใช้งานของแผงอยู่ได้นานเท่าไหร่ ?

  แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งาน 20 – 30 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา

 • หากแสงแดดไม่เพียงพอ จะมีผลกระทบต่อกระแสไฟของโซล่าหรือไม่ ?

  ระบบโซล่าจะผลิตไฟฟ้าตามช่วงความเข้มแสง ถ้ามีความเข้มแสงที่เหมาะสม ระบบโซล่าจะผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ 

 • การลงทุนกับโซล่าเซลล์ จะคืนทุนภายในระยะเวลาเท่าใด ?

  โดยทั่วไปการลงทุนติดตั้งระบบโซล่า จะคืนทุนในระยะเวลา 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หรือธุรกิจของคุณได้รับการส่งเสริมต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงิน หรือมาตรการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งสมารถเสมือนช่วยลดการลงทุนถึง 50%

 • โซล่าเซลล์สามารถติดตั้ง แล้วทำการขายไฟให้กับรัฐบาลได้หรือ ?

  ปัจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้งานจากประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีกำลังติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์เท่านั้น

 • การบำรุงรักษาหลังการติดตั้งสามารถทำได้อย่างไร ?

  การบำรุงรักษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ระบบโซล่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

 • ระบบ Off Grid และ On Grid คืออะไร ?

  *ระบบ On Grid คือระบบโซล่าที่มีการเชื่อมต่อขนานกับระบบของการไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากการไฟฟ้าฯ

  *ระบบ Off Grid คือระบบโซล่าที่ไม่เชื่อมต่อขนานกับระบบของการไฟฟ้า โดยเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะใช้ไฟฟ้าที่ระบบโซล่าผลิตได้โดยตรง หรือมีอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าร่วมด้วย เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump), ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) เป็นต้น

 • แผงโซล่าเซลล์ มีโอกาสโดนฟ้าผ่าหรือไม่ ?

  ระบบโซล่าจะถูกออกแบบให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรม