เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRADIANCE SOLAR

Irradiance Solar Co., Ltd.

We have several of products and assure all our services are packed with quality. Our company has been firmly established by our team of highly skilled professionals

WHY CHOOSE US?

We have full option of service and easy to use.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Modern Technology

FUTURE ENERGY

INCREASES POWER RESOURCES

Our Customers

Customers who use our SolarCell and other  services.

การติดตั้งของเรา

จำนวนพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราติดตั้งไปแล้ว


0  MW

กำลังการติดตั้งทั้งหมด


0 MW

กำลังติดตั้งแบบบนหลังคา


0 MW

กำลังติดตั้งบนพื้นดิน


0 MW

กำลังติดตั้งบนพื้นน้ำ