เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราที่ :

Download

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆของเรา

ชื่อเอกสาร Word Excel PDF Zip ขนาด
Irradiance Form 1 - - - 175KB
Irradiance Form 2 - - - 120KB
Irradiance Form 3 - - - 96KB
Irradiance Form 4 - - - 128KB
Turbines (Watts) Amps Length (in.) Width (in.) Height (in.) Weight (lbs.)
5 Watt Panel 0.29 11 7.5 5/8 1.45
10 Watt Panel 0.57 17.5 7.5 1 2.55
20 Watt Panel 0.29 11 7.5 5/8 1.45
30 Watt Panel 0.57 17.5 7.5 1 2.55
40 Watt Panel (Black Frame) 0.29 11 7.5 5/8 1.45
60 Watt Panel 0.57 17.5 7.5 1 2.55
80 Watt Panel 13.5″x58″ (Black Frame) 0.29 11 7.5 5/8 1.45
100 Watt Panel 0.57 17.5 7.5 1 2.55
150 Watt Panel 0.29 11 7.5 5/8 1.45
160 Watt Panel (Black Frame) 0.57 17.5 7.5 1 2.55